เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : 
 รหัสผ่าน :  
เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
   
วันที่ 16-01-2567
   
            กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระดานแม่เหล็กและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากช่วยในการแยกตัวประกอบพหุนาม
   
วันที่ 22-11-2566
   
            กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้เกม Kahoot
   
วันที่ 06-09-2565
   
            โครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP)
   
วันที่ 28-07-2565
   
             ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเทศบาลเมืองหนองคาย
   
วันที่ 23-07-2565
   
            รางวัล ระดับเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ระดับม.4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
วันที่ 22-07-2565
   
            รางวัล ระดับเหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร์ระดับม.1-3 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
วันที่ 21-07-2565
   
            ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
วันที่ 29-06-2565
   
             ชนะเลิศประกวดสื่อ/นวัตกรรมคณิตศาสตร์
   
วันที่ 28-06-2565
   
             เปิดบ้านวิชาการ
   
วันที่ 10-02-2565
   
             กิจกรรม PLC
   
วันที่ 05-01-2565
   
             การเรียนการสอนออนไลน์
   
วันที่ 10-12-2564
   
             Model Teacher และสถานศึกษาต้นแบบ
   
วันที่ 27-08-2564
   
             Best Practices
   
วันที่ 07-08-2564
   
             มหกรรมวิชาการออนไลน์
   
วันที่ 07-08-2564
   
             ชนะเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   
วันที่ 05-03-2563
   
            ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 5-6 มีนาคม 2563
   
วันที่ 17-01-2563
   
             ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด วันครู
   
วันที่ 26-06-2562
   
             นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งโครงงานคณิตศาสตร์ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
   
วันที่ 04-06-2562
   
            กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องพหุนาม ชั้น ม.2
   
วันที่ 16-05-2562
   
            สอนเสริมให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนคนเก่งท้องถิ่นคณิตศาสตร์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นในระดับจังหวัด
   
วันที่ 06-03-2562
   
            นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับเทศบาลเมืองหนองคาย
   
วันที่ 10-07-2561
   
            กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ได้แก่ เกมเอแมท เกม 24 แต้ม เกม 180 ไอคิว เป็นต้น
 
 
 
Created by
Kru Tanyanan Borankul
2019