เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : 
 รหัสผ่าน :  
เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
ลำดับที่ ชื่อเกียรติบัตร วันที่รับ หน่วยงานที่มอบ รูปภาพ  
1 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดี ประจำปี 2563 2563-01-17 คุรุสภา  
2 ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนื่องในวันครู 2563-01-16 เทศบาลเมืองหนองคาย  
3 คุรุสดุดี ปี2563 2563-01-01 คุรุสภา  
4 ประกวดสื่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเหรียญทอง 2561-01-06 เทศบาลเมืองหนองคาย  
Created by
Kru Tanyanan Borankul
2019