เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : 
 รหัสผ่าน :  
เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
ลำดับที่ ชื่อเกียรติบัตร วันที่รับ หน่วยงานที่มอบ รูปภาพ  
1 ประกวดสื่อนวัตกรรมครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น รางวัลระดับเหรียญทอง 2565-07-23 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 28)  
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระดับม.1-3 2565-07-22 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 28)  
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระดับม.4-6 2565-07-22 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 28)  
4 บทบาท Model Teacher (IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับงานวิจัย) 2564-09-30 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
5 Coaching and TFE เพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสือสถานศึกษาจังหวัดหนองคาย 2564-09-03 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
6 Design Thinking 2564-08-08 หน่วยพัฒนาครู  
7 การ coach เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2564-04-07 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
8 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดี ประจำปี 2563 2563-01-17 คุรุสภา  
9 ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนื่องในวันครู 2563-01-16 เทศบาลเมืองหนองคาย  
10 คุรุสดุดี ปี2563 2563-01-01 คุรุสภา  
11 ประกวดสื่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเหรียญทอง 2561-01-06 เทศบาลเมืองหนองคาย  
Created by
Kru Tanyanan Borankul
2019