เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : 
 รหัสผ่าน :  
เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน ชื่อเกียรติบัตร วันที่รับ หน่วยงานที่มอบ รูปภาพ
1 เด็กหญิงทิพย์ธิดา สีวรพน รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 2563-01-01 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2 เด็กหญิงศศิวัรรณ พรพิรุณโรจน์ รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 2562-06-28 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3 เด็กหญิงอนุศิษย์ สุนเสน รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 2562-06-28 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 
 
Created by
Kru Tanyanan Borankul
2019