เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : 
 รหัสผ่าน :  
เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 051
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Syaak_bsei
 โรงเรียน : user204174@topsite.space
 ข้อความ : Siteground: Siteground is known for its exceptional speed and advanced security features. They provide excellent customer support, automatic backups, and a user-friendly interface. DreamHost: DreamHost is a well-established hosting provider, known for i
 วันที่ : 2023-08-27 05:14:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 050
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Olprox
 โรงเรียน : megaboommegaboom@yandex.com
 ข้อความ : Hi! Earn every MINUTE without limit of 100, 200, 500, 1000 and whiter Dollars USA, there are NO limits! We have been trusted by millions of people around the world since 2014! The most convenient platform for online trading and investment 2023!
 วันที่ : 2023-07-25 13:16:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 049
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : DanielSpeaf
 โรงเรียน : ale21xmirr113@gmail.com
 ข้อความ : State of the art robot that automatically claims faucets and collects them into your own wallets. We have selected only the best - direct paying - faucets that are currently on the market. It is fully automated, no need to manually enter the CAPTCHAs.
 วันที่ : 2023-06-28 08:10:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 048
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.เกษราภรณ์ กุนเสน
 โรงเรียน : เทศบาล1สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสื่อที่น่าสนใจและมีความรู้ในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นี้ครูน่ารักด้วยค่ะะ
 วันที่ : 2023-05-22 14:31:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 047
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ญ.เกษราภรณ์ กุนเสน
 โรงเรียน : เทศบาล1สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสื่อที่น่าสนใจและมีความรู้ในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นี้ครูน่ารักด้วยค่ะะ????????????????
 วันที่ : 2023-05-22 14:31:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.นันธิญา คินาพิศ
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจเป็นประโยชน์มากค่ะ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนบทเรียนต่างๆย้อนหลังได้หากไม่เข้าใจมีเเบบฝึกหัดเพื่อเป็นการเสริมทักษะมากขึ้น เเละยังเป็นสื่อที่ทันสมัยอีกด้วยยิ่งสถานการณ์โควิด-19เเบบนี้ก็เหมาะเลยกับการเรียนการสอนแบบนี้
 วันที่ : 2022-07-14 12:28:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.ศศิวรรณ พรพิรุณโรจน์
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสือที่ทันสมัย เรียนรู้ได้ง่ายได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ
 วันที่ : 2022-07-14 12:24:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.พรปวีณ์ ขาวพา
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นประโยชน์มากๆค่ะ มีความทันสมัย
 วันที่ : 2022-07-14 12:21:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jasonsnowl
 โรงเรียน : bil.li.bo.ns1.2.1.234.5.4.@gmail.com
 ข้อความ : Republican politicians all over the country have repeated the Great Replacement theory A century-old racist theory reentered the political discourse around immigration and has become commonplace on the campaign trail as Republicans hope to retake contro
 วันที่ : 2022-06-07 17:26:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิรา​พร​ ชัย​จันทร์​
 โรงเรียน : เทศบาล​ 1​ สว่าง​วิยา
 ข้อความ : ดีมากเลยค่ะ
 วันที่ : 2021-07-31 15:21:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เกรียวไกร สุวรรณฤทธิ์
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : ดีมั้กๆจ้า
 วันที่ : 2021-07-30 13:04:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ธราเทพ บุญศรี
 โรงเรียน : เทศบาง1สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสิ่งทำมีประโยชน์มากๆครับ
 วันที่ : 2021-07-30 11:31:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กัญจนา จันทะไพร
 โรงเรียน : เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนที่น่าสนใจ ทันสมัย นััักเรียนสามารถเข้าไปศึกษา ทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 วันที่ : 2020-02-04 21:43:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธัญพร บุดนาชิน
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคะ..มีประโยชน์ทั้งนักเรียนและเพื่อนครูมากคะ
 วันที่ : 2019-11-04 22:39:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณิชาภา พลหาญ
 โรงเรียน : เทศบาล๕(สมพรอภัยโส)
 ข้อความ : ดีมากคะ เป็นบทเรียนที่ทันสมัยและเหมาะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง ทันยุคสมัยศตวรรษที่21
 วันที่ : 2019-11-02 14:33:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนิรมล ไหลมนู
 โรงเรียน : วิชากร
 ข้อความ : เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี ทัรสมัย นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
 วันที่ : 2019-11-02 13:52:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางกัญญา มายูร
 โรงเรียน : หนองหิ้งพิทยา
 ข้อความ : เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจากคะ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมและมีความสุข บรรยากาศชั้นเรียนก็ดีมากคะ
 วันที่ : 2019-11-02 13:34:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจิรันธร สอนสกุล
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : ทันสมัยมากค่ะ พัฒนาผู้เรียน ได้ดี เรียนรู้ได้ทุกที่ ครูใช้เทคโนโลยีมาช่วย นี่สิ ครูไทยยุค 4.0
 วันที่ : 2019-07-06 10:18:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวภัทริน ไชยวงศ์
 โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 ข้อความ : มีประโยชน์และให้ความรู้ทันสมัยค่ะ
 วันที่ : 2019-07-04 11:07:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปวริศา รุ่งโรจน์
 โรงเรียน : เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 ข้อความ : ทันสมัย และมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่ะ
 วันที่ : 2019-07-04 10:16:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปิยะมาศ อนุเคน
 โรงเรียน : โรงเรียนเทศบสลเมืองท่าบ่อ(ท.1)
 ข้อความ : ยอดเยี่มมากๆค่ะ มีประโยชน์มาก
 วันที่ : 2019-07-04 09:55:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศุณันท์ฐญา วันทา
 โรงเรียน : เทศบาล1สว่างวิทยา
 ข้อความ : มีประโยชน์มากๆค่ะ
 วันที่ : 2019-07-04 09:42:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายขจรศักดิ์ ไชยศลย์
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
 วันที่ : 2019-07-04 09:41:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางพรทวี สุวรรณมิตร
 โรงเรียน : นาข่าวิทยาคม
 ข้อความ : เป็นสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประโยชน์มากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เยี่ยมมากๆ ค่ะ
 วันที่ : 2019-07-03 13:28:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายองค์อาจ ธาตุวิสัย
 โรงเรียน : เทศบาล1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : ใช้ในการเรียนการสอนในยุค 4.0 ได้ดีมากครับ
 วันที่ : 2019-06-26 14:39:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางณิชาภา พลหาญ
 โรงเรียน : เทศบาล5 สมพรอภัยโส
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมาก มีประโยชน์ต่อการศึกษา
 วันที่ : 2019-06-26 14:37:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชาญเดช วิริยะมั่งมี
 โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
 ข้อความ : เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อทบทวนความรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่อาจารย์สอนในห้องเรียน
 วันที่ : 2019-06-21 16:36:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มาลัยทิพย์ ธุรี
 โรงเรียน : บ้านพรสวรรค์
 ข้อความ : ดีมากเลยค่ะ..เราเป็นครูประถม..แต่ก็แนะนำให้ลูกศิษย์ที่เรียนระดับมัธยมเข้ามาศึกษาค่ะ
 วันที่ : 2019-06-19 20:25:06  
 
 
Created by
Kru Tanyanan Borankul
2019