เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : 
 รหัสผ่าน :  
เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิรา​พร​ ชัย​จันทร์​
 โรงเรียน : เทศบาล​ 1​ สว่าง​วิยา
 ข้อความ : ดีมากเลยค่ะ
 วันที่ : 2021-07-31 15:21:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เกรียวไกร สุวรรณฤทธิ์
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : ดีมั้กๆจ้า
 วันที่ : 2021-07-30 13:04:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ด.ช.ธราเทพ บุญศรี
 โรงเรียน : เทศบาง1สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสิ่งทำมีประโยชน์มากๆครับ
 วันที่ : 2021-07-30 11:31:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ : Good way of describing, and fastiduous piece of writing too get data about my presentation topic, which i aam going to presenht iin academy. https://writemyessaybest.com/ cheap essays cheap essays
 วันที่ : 2021-01-11 12:58:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-12-06 02:49:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-12-02 23:54:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-11-18 08:05:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-11-03 07:20:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-10-28 11:30:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-10-25 11:58:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-10-11 06:37:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-09-29 07:48:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 018
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-09-26 09:58:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :
 โรงเรียน :
 ข้อความ :
 วันที่ : 2020-09-23 20:04:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กัญจนา จันทะไพร
 โรงเรียน : เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนที่น่าสนใจ ทันสมัย นััักเรียนสามารถเข้าไปศึกษา ทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 วันที่ : 2020-02-04 21:43:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธัญพร บุดนาชิน
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคะ..มีประโยชน์ทั้งนักเรียนและเพื่อนครูมากคะ
 วันที่ : 2019-11-04 22:39:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณิชาภา พลหาญ
 โรงเรียน : เทศบาล๕(สมพรอภัยโส)
 ข้อความ : ดีมากคะ เป็นบทเรียนที่ทันสมัยและเหมาะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง ทันยุคสมัยศตวรรษที่21
 วันที่ : 2019-11-02 14:33:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนิรมล ไหลมนู
 โรงเรียน : วิชากร
 ข้อความ : เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี ทัรสมัย นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
 วันที่ : 2019-11-02 13:52:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางกัญญา มายูร
 โรงเรียน : หนองหิ้งพิทยา
 ข้อความ : เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจากคะ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมและมีความสุข บรรยากาศชั้นเรียนก็ดีมากคะ
 วันที่ : 2019-11-02 13:34:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจิรันธร สอนสกุล
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : ทันสมัยมากค่ะ พัฒนาผู้เรียน ได้ดี เรียนรู้ได้ทุกที่ ครูใช้เทคโนโลยีมาช่วย นี่สิ ครูไทยยุค 4.0
 วันที่ : 2019-07-06 10:18:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวภัทริน ไชยวงศ์
 โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 ข้อความ : มีประโยชน์และให้ความรู้ทันสมัยค่ะ
 วันที่ : 2019-07-04 11:07:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปวริศา รุ่งโรจน์
 โรงเรียน : เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 ข้อความ : ทันสมัย และมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่ะ
 วันที่ : 2019-07-04 10:16:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวปิยะมาศ อนุเคน
 โรงเรียน : โรงเรียนเทศบสลเมืองท่าบ่อ(ท.1)
 ข้อความ : ยอดเยี่มมากๆค่ะ มีประโยชน์มาก
 วันที่ : 2019-07-04 09:55:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวศุณันท์ฐญา วันทา
 โรงเรียน : เทศบาล1สว่างวิทยา
 ข้อความ : มีประโยชน์มากๆค่ะ
 วันที่ : 2019-07-04 09:42:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายขจรศักดิ์ ไชยศลย์
 โรงเรียน : เทศบาล 1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
 วันที่ : 2019-07-04 09:41:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางพรทวี สุวรรณมิตร
 โรงเรียน : นาข่าวิทยาคม
 ข้อความ : เป็นสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประโยชน์มากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เยี่ยมมากๆ ค่ะ
 วันที่ : 2019-07-03 13:28:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายองค์อาจ ธาตุวิสัย
 โรงเรียน : เทศบาล1 สว่างวิทยา
 ข้อความ : ใช้ในการเรียนการสอนในยุค 4.0 ได้ดีมากครับ
 วันที่ : 2019-06-26 14:39:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางณิชาภา พลหาญ
 โรงเรียน : เทศบาล5 สมพรอภัยโส
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดีมาก มีประโยชน์ต่อการศึกษา
 วันที่ : 2019-06-26 14:37:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชาญเดช วิริยะมั่งมี
 โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
 ข้อความ : เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อทบทวนความรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่อาจารย์สอนในห้องเรียน
 วันที่ : 2019-06-21 16:36:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มาลัยทิพย์ ธุรี
 โรงเรียน : บ้านพรสวรรค์
 ข้อความ : ดีมากเลยค่ะ..เราเป็นครูประถม..แต่ก็แนะนำให้ลูกศิษย์ที่เรียนระดับมัธยมเข้ามาศึกษาค่ะ
 วันที่ : 2019-06-19 20:25:06  
 
 
Created by
Kru Tanyanan Borankul
2019